2010/Aug/04

Bullwhip effect เป็นปรากฏการณ์จากการสังเกตในแนวทางการกระจายขับเคลื่อนการพยากรณ์
แนวคิดนี้มาจาก พลวัตทางอุตหากรรม ของ J Forrester (1961) และเป็นที่รู้จักในนาม Forrester Effect
การแกว่งของการขยายความต้องการ ต้นน้ำของห่วงโซ่อุปทาน ทำให้ระลึกถึงบางคนตวัดแส้อย่างรุนแรง จึงมีชื่อเสียงเป็น Bullwhip effect

สาเหตุ
เนื่องจากความต้องการของลูกค้ามั่นคงแน่นอนไม่บ่อยนัก ธุรกิจต้องพยากรณ์ความต้องการเพื่อจัดวางสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ
การพยากรณ์ขึ้นอยู่กับข้อมูลทางสถิติ และมักจะแม่นยำไม่บ่อยนัก
เนื่องจากความผิดพลาดของการพยากรณ์ หลายบริษัทมักเตรียมสินค้าคงคลังสำรองไว้ที่เรียกว่า "safety stock"
การเคลื่อนไหวของห่วงโซ่อุปทานจากลูกค้าสุดท้ายถึงผู้ผลิตวัตถุดิบ ในแต่ละผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานมีการสังเกตการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์และต้องการ safety stock เพิ่มมากขึ้น ในช่วงการเพิ่มขึ้นของความต้องการ ผู้มีส่วนร่วมปลายน้ำเพิ่มการสั่งซื้อ ในช่วงความต้องการลดลง การสั่งซื้อลดลงหรือหยุดเพื่อลดสินค้าคงคลัง
ผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงจะถูกขยายเหมือนการเคลื่อนตัวของต้นน้ำในห่วงโซ่อุปทาน (การเพิ่มขึ้นจากลูกค้า)
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เหมือนกับการจำลองสถานการณ์เกมเบียร์ (the Beer Distribution Game) ซึ่งถูกพัฒนาโดย MIT Sloan School of Management ในปี 1960

สาเหตุด้านพฤติกรรม
- การปฏิบัติพลาดในนโยบายสินค้าคงคลังพื้นฐาน
- การเข้าใจผิดในการตอบสนองและการล่าช้าของเวลา
- การตื่นตกใจในการตอบสนองการสั่งซื้อหลังจากไม่พบความต้องการ
- ความเสี่ยงในการรับรู้ของความมีเหตุผลผู้เล่นอื่นรอบๆ

สาเหตุด้านการปฏิบัติการ
- การอาศัยกระบวนการความต้องการ
   - ความผิดพลาดในการพยากรณ์
   - การปรับปัจจัยการควบคุมสินค้าคงคลังจากการสังเกตความต้องการแต่ละครั้ง
- ตัวแปรระยะเวลา (ความผิดพลาดการพยากรณ์ระหว่างระยะเวลาเติมให้เต็ม)
- การเกิดพร้อมกันระหว่างการจัดกลุ่มและการสั่งซื้อ
   - การรวบรวมความต้องการ
   - การกระตุ้นการดำเนินการ
   - ส่วนลดปริมาณ
- การแลกเปลี่ยนโปรโมชันและการซื้อเพิ่ม
- การคาดหมายว่าคาดแคลน
   - ระเบียบการจัดสรรของผู้ผลิต
   - วิธีขาดแคลน
   - การจัดการรูปแบบ lean และ JIT ของสินค้าคงคลังและการไล่ตามกลยุทธ์การผลิต


พอ...ขี้เกียจ

แปลมั่วๆ จาก: http://en.wikipedia.org/wiki/Bullwhip_effect

Comment

Comment:

Tweet